Atnaujinti reikalavimai konkurso dalyvių paraiškoms

2011 02 28 16:03

Atsižvelgdami į komisijos narių, o taip pat ir forumo dalyvių pastabas, papildome paraiškų pateikimo reikalavimus (žemiau – paryškinti sakiniai). Atnaujinimai leis tiksliau įvertinti konkurso dalyvio indėlį į projektą, objektyviau spręsti apie techninę realizaciją, pažvelgus į gaminio vidų. Pataisos įsigalioja nuo kovo mėn.

Į viršų | Skyrius:   Konkurso naujienos | Autorius: error | del.icio.us | RSS 2.0 sąsaja |

Jūsų komentaras