Trukdis, trikdis ir triukšmas

Baigęs universitetą galvojau, kad trukdis ir triukšmas yra tas pats dalykas.
Bet, neseniai supratau, kad triukšmas yra radijo aparatūros (įrenginio) parametras, o sąvoka trukdis (radijo trukdis) naudojama, kai kalbama apie radijo ryšio pablogėjimą, dėl nepageidaujamų signalų poveikio ar sklidimo aplinkos pokyčių.

Užsienietiškoje literatūroje dažnai sutinkamos sąvokos, triukšmui - „noise“ ir trukdžiui - „interference“, wikipedijoje apibrėžiamos taip:
http://en.wikipedia.org/wiki/Noise
http://en.wikipedia.org/wiki/Noise_(radio)
http://en.wikipedia.org/wiki/Interference

Štai kaip šias sąvokas apibūdina Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=232036):
Elektromagnetiniai trikdžiai – elektromagnetinės prigimties reiškinys, kuris gali bloginti aparatūros ir (arba) įrenginių veikimą. Elektromagnetiniais trikdžiais gali būti elektromagnetinis triukšmas, nepageidaujamas signalas arba pokytis pačioje sklidimo terpėje.
Radijo trikdžiai – elektromagnetiniai trikdžiai, veikiantys radijo bangų diapazone.
Radijo trukdžiai – aparatūros ir (ar) įrenginio, radijo ryšio ar sistemos veikimo blogėjimas dėl radijo trikdžių poveikio.

Dar radau neblogą straipsnį (Palenskis V., Valiukėnas V. Trikdžiai, trukdžiai ir triukšmai// Fizikų žinios. – Vilnius: LFD, 1997, Nr. 12, p. 18-19):
http://blog.elektronika.lt/wp-content/blogs//10/uploads//Trukdziai%20ir%20tiuksmai%2001.png
http://blog.elektronika.lt/wp-content/blogs//10/uploads//Trukdziai%20ir%20tiuksmai%2002.png

Apie radio triukšmus rašoma ITU-R rekomendacijoje P.372 „Radio noise.“

Palikti atsiliepimą